መስከረም 25, 2021

ኪኖኣ ብሰንኪ እቲ ዘለዎ ፍሉይ ኣመጋግባ ኣብ ምዕራብ ተፈታውነት ክረክብ ጸኒሑ እዩ። ኪኖኣ ምሉእ ፕሮቲንን 100 ሚእታዊት ካብ ግሉተን ነጻን እዩ። ኣብ ሰፊሕ ዝርዝር መግብታት ዘለዎ ብዙሕ ዕዮታት ረቛሒ ግበር እሞ ንምንታይ ኪኖኣ ንኣሽሓት ዓመታት ቀንዲ እኽሊ ኮይኑ ከምዘሎ ንምርኣይ ኣጸጋሚ ኣይኮነን።

ልዑል ትሕዝቶ ፕሮቲን ኪኖኣ ኣብ መንጎ ሓርጭታት ምጥሓን ፍሉይ ይገብሮ። ቬጀቴሪያንን ቪጋንን ሓርጭ ኪኖኣ ተጠቒሞም ነቲ ዝህቦ ሃብታምን መሬታዊን ጣዕሚ እናስተማቐሩ ኣዝዩ ዘድሊ ፕሮቲን ኣብ ኣመጋግባኦም ክውስኹ ይኽእሉ። ኣብ ማፊን፡ ኬክ፡ ኦትሚል፡ ብራውኒ ወይ ኣብ ገዛ ዝስራሕ ባኒ ፈትኖ።


Subscribe