መስከረም 01, 2021

ቡናዊ ሩዝ ምስ ጻዕዳ ሩዝ ክነጻጸር እንከሎ ብዓሚቝ ሃብታም መኣዛኡ ዝያዳ ልባዊ ቅርጺ ዘለዎን ዝለዓለ ፕሮቲንን ፋይበርን ዘለዎን ብምዃኑ ኣብ ደረጃ ኣጠቓቕማኡ ፍሉጥ እዩ። ንሕና ምሉእ ሓርጭ ቡናዊ ሩዝ ኣብ ስቶን ግራውንድ ክሳብ ምሉእ ኣካል ናይቲ እኽሊ ዝሓዘ ንፍሕሮ ምሉእ እኽሊ ሩዝ ናብሓርጭ ንፍሕሮ ውጽኢቱ ድማ ልዑል መኣዛዊ ካብ ግሉተን ነጻ ጽሬት ዘለዎ ፍርያት ይኸውን።

Subscribe