ፖሊሲ ምልኣኽ

ኩሉ ትእዛዛት ከከም ኣቀማምጣኻን ዝቐልጠፈ ዘሎ ኣገልግሎትን ትእዛዝ ካብ ምሃብካ ኣብ ውሽጢ 24 ክሳብ 48 ሰዓታት ይለኣኽ። ልሙድ ናይ ምብጻሕ ግዜ ኣብ መንጎ 10 ናይ ስራሕ መዓልታት እዩ ይኹን እምበር፡ ኣቑሑትካ ኣዝዩ ኣቐዲምካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ኩሉ ትእዛዛት ምስ ቁጽሪ ምክትታል ስለዝለኣኽ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም! ፓኬጃት ካብ ቁጽጽርና ወጻኢ ዝኾነ ምድንጓያት ከም ጉምሩክ ወይ ፖስታ ምድንጓይ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ።

ድሕሪ ምልኣኽ ሓላፍነት የለን። ግሪን ስታር ኦርጋኒክ ሚሊንግ ብኩባንያ ወይ ብዝኾነ ሳልሳይ ወገን ምልኣኽ ምስ ዘጋጠመ፡ ኣብ ኣገልግሎት ኣቑሑት ንዝፍጠር ክሳራ ወይ ጉድኣት፡ ወይ ብናይ ኣገልግሎት ኣቑሑት ተሓታቲ ኣይከውንን።

Subscribe